Scheidingsbemiddeling kosten

 
Gepost op 04-02-2015 Door 2Divorce Bekeken 1033 keer

[font=Arial, sans-serif]Mediation is inNederland niet verplicht, het is aan jezelf om hiervoor te kiezen. Er is geen wet waarin staat dat mediation verplicht is. Wat wel verplicht is, is het inschakelen van een advocaat. Het is namelijk zo dat als je wilt gaan scheiden er namelijk een verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat. Waarom dan nog mediation? Voor sommige gevallen kan mediation een goede oplossing zijn wanneer je je niet vechtend uit elkaar wilt gaan. Door middel van mediation zal de echtscheiding sneller verlopen. Een mediator van 2Divorce zorgt er tevens voor dat je goedkoop en efficiënt kunt scheiden. Als jullie het samen eens kunnen worden over de te nemen maatregelen hoeven er namelijk geen extra juridische procedure te worden genomen en moet er maar één advocaat ingeschakeld worden die het gezamenlijk verzoekschrift voor jullie beiden opstelt.

[font=Arial, sans-serif]Kosten van een scheiding[font=Arial, sans-serif]
Door de scheiding verandert natuurlijk jullie financiële situatie. Om te voorkomen dat jullie daarover in onzekerheid raken, gaan wij jullie toekomstige financiële positie begroten. We zetten daarbij alle inkomsten en (verwachte) uitgaven op een rij. Op die manier weten jullie waar jullie in de toekomst aan toe zijn.
[font=Arial, sans-serif]De begroting heeft ook een ander doel. Tijdens het traject wordenfinanciële afspraken gemaakt. Denk daarbij aan verdeling van de pensioenrechten en alimentatie. Met behulp van de begroting toetsen we of de financiële afspraken in de praktijk haalbaar zijn. Als dat niet het geval is, dan kunnen we adequaat handelen door de betreffende afspraak gelijk te herzien. Dat is erg belangrijk omdat sommige afspraken na het tekenen van de overeenkomst niet aangepast kunnen worden. En als dat wel kan, dan kunnen daar hoge kosten mee gemoeid gaan.
[font=Arial, sans-serif] 
[font=Arial, sans-serif]Voordelen van mediation bij scheiding[font=Arial, sans-serif]
Er zijn verschillende voordelen van mediation bij scheiding. Zo'n 10 jaar geleden was het heel normaal om een advocaat in dienst te nemen. Wanneer een advocaat in dienst wordt genomen, komen de toekomstige ex-partners vaak lijnrecht tegenover elkaar te staan. Van goede communicatie onderling is dan geen sprake meer. Dit is natuurlijk een erg vervelende zaak, omdat er dan vaak geen goede afspraken meer kunnen worden gemaakt. Zodoende ontstaan er in dergelijke gevallen een zogenaamde vechtscheiding. De effecten op het proces van de scheiding zijn tweeledig. Allereerst duurt het proces langer, waardoor het moment langer duurt dat jullie een frisse nieuwe start kunnen maken. Ten tweede kost het proces ten gevolge van een vechtscheiding meer geld. Dit geld kan natuurlijk worden bespaard door het inschakelen van een mediator. Voor meer informatie, zie www.2divorce.nl. [font=Arial, sans-serif][url=http://2divorce.nl/scheidingsbemiddeling-kosten/[font=Arial, sans-serif]]Scheidingsbemiddeling kosten[/url][font=Arial, sans-serif] 


Reacties op dit artikel